Ledarskap & Grupputveckling


Jag tror på ett ledarskap som skapar trygghet och som ändå kan peppa den individuella medarbetaren att våga växa. Som chef kan man vara genuin och vänlig och samtidigt tydlig och krävande. Bara för att man är snäll innebär det inte att man är mesig. En verksamhet har ett syfte och alla är där för att uppfylla detta. Att då och då stanna upp och fråga vad syftet är och att fråga kunden vad vederbörande egentligen vill ha är en förutsättning för att hänga med i den föränderliga värld vi lever i.

LEDARSKAP

Mina styrkor är min förmåga att se såväl detaljer som helhet. Jag vågar ställa de där "dumma frågorna". Min åsikt är att det finns inga dumma frågor. Det dumma är att inte fråga...


Ett förändringsarbete kräver en hel del arbete oavsett om det handlar om dig som person eller verksamheten du är i. Jag har ett coachande sätt att ta mig an det arbetet.

GrupputvecklingEn grupps styrka är varje individ och det unika som den personen har med sig. Det kluriga är att få till samarbetet mellan medarbetarna i gruppen. Jag tror på att få till en feedbackkultur som bygger och stärker både individ som grupp. Detta kräver dock tid och tålamod. Avgörande för framgång är ledningens stöd då förändringsarbete är en krävande process för alla inblandade.


Att se medarbetare växa och grupper som utvecklas är helt magiskt


Är ni i behov av en chef som står för ett genuint och närvarande ledarskap - hör av er!

Närvarande ledarskap

Närvarande ledarskap är inte enbart att vara fysiskt på plats utan framförallt att vara mentalt närvarande.

Som chef arbetar man ofta med andras beteende och relationer på arbetet. Men hur bra är vi på att se hur vi själva agerar och ta till oss möjligheten till egen utveckling? Som chef sätter man tonen och är kulturbärare för organisationen som man är verksam i.

Vardagen som chef är intensiv och händelserik. Att bli mer närvarande och medveten kommer att stärka både ditt ledarskap och dig som person.


Föreläsningen kommer exempelvis att ta upp:

  • Medvetenhet kring sitt eget agerande
  • Förväntningar
  • Självuppfyllande profetia
  • Kommunikation
  • Feedback
  • Balans i tillvaron

 

Jag har en bakgrund från statlig myndighet, privat sektor samt Region Skåne. Under åren har jag genomgående arbetat med bemötande och kommunikation, implementering av nya arbetssätt och coachat chefer i värdegrundsarbete. Jag har själv arbetat som chef och knyter samman min arbetslivserfarenhet med vetenskap inom socialpsykologi, förändringsledning och mindfulness.


Är ni i behov av kompetensutveckling och inspiration kring ett närvarande ledarskap - hör av er!


Jag skräddarsyr upplägg till en aktiv föreläsning som väcker tankar utifrån vad behovet är hos just er.

Copyright © All Rights Reserved